Menyemak 
e-mel di BruNet
-----------------------
Misi
-----------------------
Matlamat
-----------------------
Struktur Organisasi
-----------------------
Bahagian
-----------------------
Piagam Pelanggan
-----------------------
Kegiatan-Kegiatan
------------------------
Maklumbalas
-
-----------------------

 

  

Bahagian oball1.gif (902 bytes)   Kajian dan Penerbitan

oball1.gif (902 bytes)   Penapisan dan Pameran

oball1.gif (902 bytes)   Pengislaman dan Pemeliharaan Muallaf

oball1.gif (902 bytes)   Kursus dan Bimbingan Wanita

oball1.gif (902 bytes)   Ceramah dan Media Elektronik

oball1.gif (902 bytes)   Pentadbiran Harian dan Kewangan

 

 

i.      Unit Pengislaman dan Bimbingan Saudara-Saudara Baru

 • Berperanan dalam hal ehwal pengislaman samada di pejabat atau diluar pejabat.

 • Memberikan bimbingan-bimbingan kepada saudara-saudara baru:-

 • Bimbingan yang diikuti setelah Islam:

 1. Bimbingan pengenalan Islam 10 hari.

 2. Kelas bimbingan muallaf.

    3.    Bimbingan bergerak


   
    4.    Skim bimbingan asas 14 hari.
    5.    Skim bimbingan lanjutan(1)

 • Meningkatkan mutu bimbingan kepada saudara-saudara baru.

 • Mempastikan supaya semua saudara-saudara baru mendapat bimbingan yang memadai dan sewajarnya samada saudara  yang baru atau yang telah lama memeluk agama Islam.

 • Mengendalikan Peraduan Membaca Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an, Hafaz Ayat-Ayat Lazim dan Nasyid bagi saudara baru.

ii.   Unit Dakwah Khas

 • Berkunjung ke rumah-rumah masyarakat non-muslim dengan tujuan untuk menghubungkan persahabatan, berkenal-kenalan, berbincang dan menyalurkan sedikit demi sedikit dakwah secara terbuka

 • Mengumpulkan masyarakat non-muslim ke tempat-tempat tertentu seperti di rumah penghulu, ketua kampong, Pusat Da'wah Islamiah dan lain-lain tempat yang difikirkan sesuai untuk mengeratkan lagi hubungan persahabatan dan memperkenalkan mereka tentang ugama Islam.

 • Mengadakan ceramah / seminar kefahaman Islam untuk masyarakat non-Muslim.

 • Menganjurkan Sukan Muhibah di antara ahli-ahli Pusat Da'wah Islamiah dengan masyarat-masyarakat pedalaman khususnya yang majoriti penduduknya terdiri dari masyarakat bukan Muslim.

 • Menganjurkan acara gotong royong membantu masyarakat di pedalaman seperti membantu membersihkan kawasan rumah, menuai padi dan lain-lain.

 • Berusaha membuat kegiatan yang berupa kebajikan seperti membina surau, balai ibadat, rumah kediaman di kampung-kampung pedalaman.

 • Mengadakan majlis-majlis sempena hari kebesaran Islam di pedalaman seperti Israk dan Mikraj, Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuzul Al-Qur'an, Hari Raya Haji dan Hari Raya Aidil Fitri.

 • Mengadakan kegiatan-kegiatan pertanian bagi peningkatan ekonomi saudara-saudara baru.

iii.     Unit Kemajuan dan Pembangunan Muallaf

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi saudara-saudara baru.

 • Bertanggungjawab terhadap hal ehwal / aktiviti Persatuan Saudara-Saudara Baru.

iv.     Unit Da'wah di setiap Daerah

 • Menjalankan tugas dan tanggungjawab unit ( i ), (ii) dan (iii) di peringkat daerah


|| Misi | Matlamat | Fungsi | Struktur Organisasi | Bahagian | Piagam Pelanggan | Maklumbalas ||

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||